Display Dogs
Pedigree of:    Tundra Av Tasermiut - GR - female - 1968-00-00 Owner: -unknown-,     Breeder: Bjørn Bjørndal       
maleNuk - GR
62
maleGuy - GR
59 Falklandsøyene,
male -
male - -
female - -
female -
male - -
female - -
femaleBa - GR
60
maleCarr - GR
59
maleNero - GR-49 Churtchild Bay, Canada,
femaleTatja - GR-58
femaleTrekkhundklubben`s Bi - GR
57 Ntk,
maleNero - GR-49 Churtchild Bay, Canada,
femaleTrekkhundklubben`s Siva - GR-55 Ntk,
femaleNuia Av Tasermiut - GR
66 Bjørn Bjørndal,
maleQivigtoq Av Tasermiut - GR
64 Bjørn Bjørndal,
maleTrekkhundklubben`s Rex - GR
60 Ntk,
maleCarr - GR-59
femaleTrekkhundklubben`s Siri - GR-55 Ntk,
femaleWaila - GR
60
male - -
female - -
femaleAnore Av Tasermiut - GR
64 Bjørn Bjørndal,
maleQerditoq - GR
61 Grønland,
male - -
female - -
femaleAdula - GR
61 Grønland,
male - -
female - -

sibling :
same litter other litters same father same mother        descendants
femaleAput Av Tasermiut
maleQivigtoq Av Tasermiut
femaleTamalat Av Tasermiut